داکت اسپلیت مدیا اینورتر 4 تن

1,425,000,000

  • برق دستگاه ها تک فاز می باشد.
  • امکان مکش از زیر یا پشت دستگاه ها وجود دارد.
  • شیر انبساط دستگاهها EXV  می باشد.
4 تن Net dimensions
360*840*950 Outdoor(W×H×D)mm
691*420*1370 Intdoor(W×H×D)mm